De rentmeester voor uw vastgoed

Geef het privaatbeheer van uw woning of appartement uit handen en kies voor Estero als rentmeester. Zo geniet u zorgeloos van de opbrengsten.

Download brochure

Wat kunnen we voor u doen als rentmeester?

Simpel: alles! Alles wat bij het rentmeesterschap of beheer van uw vastgoed komt kijken, kunnen wij van u overnemen. Van het zoeken naar geschikte huurder tot de volledige administratieve opvolging van uw dossier. We gaan steeds deskundig en flexibel te werk alsof het ons eigen pand zou zijn. U blijft tijdig geïnformeerd over uw pand en hoeft verder maar 1 ding te doen: genieten van uw opbrengsten.

Uw vastgoed is bij ons in goede handen

Heeft u één opbrengsteigendom of meerdere panden? Een huis of een appartementsgebouw? Estero treedt op als rentmeester en voorziet het beheer van uw vastgoed als een dienstverlening op maat. Wij nemen u elk aspect van het beheer uit handen, treden in uw plaats en voor uw rekening op.

Estero - Privaatbeheer

Tijd en moeite besparen, dankzij ons

Een technisch defect, een dringende herstelling… Wij zijn het aanspreekpunt, zelfs als uw huurder om zes uur ’s ochtends belt. Bovendien kennen wij de regels en de praktijk, zodat u nooit voor de kosten opdraait als dat niet hoeft.

U blijft op de hoogte

Of u om de hoek woont of op een ander continent, wij gebruiken verschillende kanalen om u te informeren. Een maandelijks rapport geeft u een overzicht van ontvangen huurgelden en gemaakte kosten. Over lopende dossiers, uitgevoerde werken, enz. krijgt u een update. Alle rapporten en documenten kunt u bovendien te allen tijde raadplegen via een persoonlijke online account – makkelijk, waar u ook bent.

Wat doet een rentmeester

Estero - Wat doet een rentmeester

Vastgoed verhuren brengt veel administratie met zich mee. Briefwisseling met huurders, attesten voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie opvragen en opvolgen, documenten rond brand- en huurdersaansprakelijkheidsverzekering, schadegevallen afhandelen, het houdt niet op.

Kunt u nagaan hoeveel tijd en moeite u uitspaart door die noodzakelijke rompslomp uit handen te geven? Estero houdt voor u de volledige huuradministratie nauwkeurig bij. Dit alles zonder dat u de controle verliest: u kunt alle administratieve documenten raadplegen via uw persoonlijke login.

Een overzicht van administratie die Estero voor u afhandelt:

 • Uw administratief dossier altijd up to date
 • Gegevens van uw eigendom(men)
 • Gegevens van uw huurder(s), bewindvoerder(s) en/of andere contactpersonen
 • Attesten opvragen en opvolgen
 • Verzekeringen opvragen en opvolgen
 • Briefwisseling met de huurder(s)
 • Schadegevallen afhandelen
Estero - Administratief beheer

De financiële kant van het beheer van uw vastgoed neemt Estero helemaal voor zijn rekening. Wij zorgen ervoor dat huurders maandelijks de huur betalen, we registreren en verwerken alle inkomende en uitgaande betalingen voor u en volgen alles op. Zelfs onplezierige incasso’s hoeft u niet zelf te doen: Estero onderneemt bij laattijdige betalingen in uw plaats de nodige.

Wat doet Estero financieel voor u:

 • Huurinkomsten en -uitgaven opvolgen
 • Incasso
 • Huurinkomsten stipt aan u doorstorten
 • Maand- en/of kwartaalrapportages
 • Voorschotten op kosten vaststellen
 • Jaarlijkse huurindexatie doorvoeren
 • Jaarlijkse kostenafrekening opstellen
Estero - Financiëel beheer

Als huurders het zo bont maken dat er sprake is van wanbetaling, dan schakelen we onze juridische partners in om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Een advocaat behartigt dan uw belangen en samen met hem of haar volgen wij de gerechtsdossiers strikt op. Minstens maandelijks krijgt u daar een verslag van.

Ons juridisch werk voor u is daarnaast van algemenere aard: we volgen veranderingen in de wet- en regelgeving rond vastgoed op de voet. Als daar gevolgen aan vast zitten voor panden die wij voor u beheren, dan brengen we u op de hoogte en geven we u advies, zodat uw vastgoed altijd voldoet aan de recentste wet -en regelgeving.

Wat doet Estero juridisch voor u:

 • Wijzigingen in wet- en regelgeving opvolgen
 • Indien nodig een advocaat/deurwaarder inschakelen
 • Lopende gerechtsdossiers opvolgen
 • U informeren over de stand van zaken in gerechtsdossiers
Estero - Juridisch beheer

Technisch beheer begint bij Estero niet zodra zich een mankement voordoet! We inspecteren uw vastgoed grondig wanneer we het in beheer nemen en organiseren nadien regelmatige controles. Zo volgen we op de voet hoe uw pand onderhouden wordt en zorgen we ervoor dat het zijn waarde behoudt.

Uiteraard kunnen uw huurders bij ons terecht voor elk klein onderhoud, om lekken of elektrische storingen te melden, enz. Afhankelijk van het gemelde probleem en van de vooraf gemaakte afspraken doen wij dan meteen het nodige:

1. Voorbereiding

Een medewerker van Estero komt ter plaatse en beschrijft de uit te voeren werken in een bestek, dat wij u ter goedkeuring voorleggen. Als u opmerkingen hebt, worden die verwerkt. Vervolgens vragen wij offertes voor de uitvoering van het bestek.

2. Leverancierskeuze

Voor herstellingen e.d. werken wij met een aantal vaste partners die ons bewezen hebben de kwaliteit te kunnen leveren die wij vooropstellen. Die partners dringen wij niet op: als u zelf een hersteller of leverancier op het oog hebt, is dat natuurlijk ook mogelijk.

3. Beoordeling offertes

Wij vergelijken de binnengekomen offertes, bekijken of ze beantwoorden aan wat we vroegen en beoordelen ze. Daarbij speelt niet alleen de prijs een rol, ook de andere voorwaarden spelen mee. Van onze evaluatie maken we een overzichtelijke tabel waaruit de prijzen en andere verschillen duidelijk blijken. Daaraan koppelen we ons advies, want uiteraard beslist u.

4. Werkvoorbereiding

Met de gekozen leverancier stellen wij een planning op voor het uitvoeren van de werken. Alle bewoners van uw pand krijgen van ons een brief met informatie over de geplande werkzaamheden.

5. Uitvoering

Zodra de werkzaamheden begonnen zijn, komen wij langs om de werken te controleren en te beoordelen. Indien nodig gebeurt dat meer dan eens.

6. Oplevering

Na de werkzaamheden controleren wij nogmaals of alles volgens het bestek en volgens de regels van de kunst is uitgevoerd.

Estero - Technisch beheer
Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons