Verhuren

Hoe screen je potentiële huurders?

Een goede en betrouwbare huurder vinden lijkt een hele opdracht. Zal die persoon de huur wel op tijd betalen? Zal hij of zij mijn pand niet vernielen? Terechte vragen, maar laat je vooral niet te veel leiden door de negatieve ervaringen van familie en vrienden. Voor jou als eigenaar en verhuurder zijn er wel degelijk manieren om je potentiële huurders te screenen, zonder hun privacyrechten te schenden.

Hoe screen je huurders

Welke informatie mag ik vragen?

Voor je je woning verhuurt, wil je eerst essentiële informatie verzamelen over de mogelijke huurders. Denk maar aan een naam en telefoonnummer. We zetten de belangrijkste regels even voor je op een rijtje.

Recht op privacy

Bij een eerste contact vraag je de kandidaat enkel naar zijn/haar naam en voornaam. Een telefoonnummer of e-mailadres kan om eenvoudig een afspraak te maken om het pand te bezichtigen.

Als verhuurder mag je in principe dus niet informeren naar de geboorteplaats, nationaliteit, bankrekeningnummers, bezittingen en de gezondheid van de huurder. De kandidaat moet ook geen uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Het inkomen

Als eigenaar wil je natuurlijk weten of de maandelijkse huurprijs betaald zal worden. Daarom mag je informeren naar het inkomen, maar niet naar de bron van die inkomsten. Zo mag je de huurder ook niet vragen naar zijn of haar job. Of iemand van een vast loon, een pensioen of een uitkering leeft, kan dus niet aan de basis liggen van een eventuele weigering.

Als je van kandidaten verwacht een loonfiche voor te leggen, mogen zij de naam en het adres van hun werkgever onleesbaar maken. Hun vast inkomen kunnen ze ook aantonen met rekeninguittreksels of met een aanslagbiljet van de personenbelasting. Let op, als verhuurder mag je deze documenten nooit kopiëren of doorgeven aan andere personen.

Betrouwbare betaler

Wil je helemaal berusten in de financiële situatie van je nieuwe huurders? Vraag dan de gegevens van de vorige huiseigenaar op. Ook een bewijs dat de jongste drie maanden aan huur stipt betaald werden, is een mogelijkheid.

Gezinssituatie

Wonen er bejaarde personen, een verliefd koppeltje of een kersvers gezin met jonge kinderen in je pand? Als verhuurder heb je het recht te informeren naar de gezinssamenstelling.

In veel gevallen verhuur je aan een alleenstaande. Leert hij of zij iemand kennen en trekt die persoon in, dan kan je als verhuurder niet tussen komen. Trouwen ze of gaan ze wettelijk samenwonen? Dan moet de nieuwe partner mee de huur betalen, wanneer jouw pand de gezinswoning is. Enkel dan kan je beide personen dus ook aanspreken voor eventuele wanbetalingen.

Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen. Een partner die mee het huurcontract ondertekende verlaat de woning. Als verhuurder kan je deze persoon er op blijven aanspreken de huur te betalen, wanneer in de overeenkomst staat dat de huur hoofdelijk en ondeelbaar is. Is de huur wel deelbaar, dan spreek je als eigenaar beide personen aan om elk de helft van de huurprijs te betalen.

Mag ik iemand weigeren?

Laat ons duidelijk zijn: je mag niemand weigeren op basis van geslacht, leeftijd, geaardheid, vermogen, geloof, taal, afkomst of gezondheidstoestand. Dat is een vorm van discriminatie. Wel kan je zoveel mogelijk wettelijke informatie over je kandidaten verzamelen, zodat je een geïnformeerde en gefundeerde beslissing neemt. Bijvoorbeeld: een kandidaat van allochtone afkomst kan je niet weigeren door zijn geboorteplaats, maar wel indien hij of zij niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Huisdieren

Je leest vaak in huuradvertenties dat huisdieren niet zijn toegelaten. Je mag dit vragen aan de huurder, maar je kan het hem of haar niet verbieden zolang het dier geen overlast veroorzaakt of geen blijvende schade toebrengt.

Rookverbod

In het huurcontract kan je een algemeen rookverbod opnemen. Toch kan je niet voorkomen dat de huurder rookt in je pand. Heeft dit vergeelde muren of een muffe binnenlucht tot gevolg? Dan is de huurder verplicht deze rookschade te herstellen of te vergoeden.

Hoe ga ik om met schade?

Heb je een vermoeden dat de huurder de woning niet goed onderhoudt, spreek hem of haar daar dan op aan. Als eigenaar mag je je pand nooit binnen gaan zonder expliciete toestemming van de huurder. Sterker nog: dit valt onder huisvredebreuk.

Kan ik mijn pand dan niet beschermen? Toch wel. Leg bijvoorbeeld in de huurovereenkomst vast dat je 1 keer per jaar de woning controleert. Zo zie je meteen of alles goed onderhouden is en of er eventuele herstellingswerken nodig zijn. Wil je toch een keer extra controleren, vraag dan toestemming aan je huurder.

Hoe pak ik dit nu aan?

Als verhuurder heb je enkele rechten en plichten, net zoals de huurder. Je mag de kandidaten dus vragen naar:

  • Een bewijs van inkomen
  • Zijn/haar gezinssituatie
  • Naam en adres
  • Gegevens van de vorige verhuurder

Zie je door de bomen het bos niet meer? Laat je dan bijstaan door een professional. Estero neemt als rentmeester je alle zorgen uit handen. Zo geniet jij optimaal van je huurrendement. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons