Verhuren

Mijn huurder betaalt niet in deze Corona-crisis. Wat nu?

Wereldwijd over de verschillende continenten eist de Coronacrisis haar tol en ook ons land bleef niet gespaard. Verschillende sectoren moesten noodgedwongen de deuren sluiten, de straten liggen er verlaten bij en teleworking is de nieuwe trend. Niet alleen op vlak van werk, transport en sociaal contact heerst er veel onduidelijkheid, ook de impact op het huren en verhuren van gebouwen wordt in vraag gesteld. Wij geven alvast een meer concreet overzicht over de maatregelen met betrekking tot de huurwetgeving.

Mijn huurder betaalt niet in deze Corona-crisis. Wat nu?

Krijgt de huurder uitstel van betaling?

Door de ongewone crisisomstandigheden kampen heel wat huurders met problemen om tijdig de huur te betalen. Dit is vaak te wijten aan de technische of economische werkloosheid die de crisis met zich meebrengt. Echter bestaat er geen mogelijkheid voor de huurder om de huurgelden niet te betalen.

Als verhuurder verwacht u maandelijks de huurinkomsten tijdig te ontvangen en daar heeft u volledig recht op. Indien uw huurder geen beschikking heeft over zijn volledig loon, is het toegestaan een uitstel van betaling te verlenen. Daarbij kan de huurder maandelijks een deel van de huur inlossen en het uitgestelde bedrag terugbetalen aan de hand van een afbetalingsplan.

Estero als rentmeester van uw pand

Estero als privaat vastgoedbeheerder heeft al verschillende aanvragen gekregen omtrent de huur tijdens deze crisis.

In overleg met de eigenaar en verhuurder van het pand zoeken we naar een ideale oplossing.

We raden steeds aan te werken met een afbetalingsplan om de huurgelden te spreiden over verschillende maanden.

Aangezien Covid-19 onverwachte en onvoorziene gevolgen met zich meebrengt, loont het om in samenspraak naar een oplossing te zoeken. Zowel voor de verhuurder als de huurder kan de situatie daardoor verlicht worden. We zijn er wel van overtuigd dat de aanvraag tot uitstel van de huurder zelf moet komen, anders blijven we consequent achterstallige huurgelden opvolgen.

Kan ik nu mijn huurder uit het huis zetten?

Op basis van de Vlaamse Regering stellen we vast dat een uithuiszetting tijdens deze crisisperiode verboden is. Een huurder mag niet zomaar uit huis gezet worden omdat hij in deze bijzondere omstandigheden de huur niet langer of niet tijdig kan betalen.

Dit zorgt vaak voor een onaangename situatie voor de verhuurder van het pand. De verhuurder kan enerzijds geen huurinkomsten innen van de huurder en anderzijds kan hij niet zomaar op zoek naar een nieuwe huurder voor het pand. De verhuurder heeft wel een mogelijkheid om via een gerechtelijke procedure achterstallen of vergoedingen te recupereren.

Kan de huurovereenkomst verbroken worden?

In principe kan een huurovereenkomst ten allen tijde verbroken worden met onderlinge toestemming van beide partijen. Indien de huurder de huurovereenkomst per direct wenst te onderbreken, is hij wel verplicht een verbrekingsvergoeding te betalen aan de verhuurder. Het bedrag van de verbrekingsvergoeding wordt forfaitair of in onderling overleg bepaald.

Een onzekere situatie zoals de Coronacrisis wordt echter niet als geldige reden gezien voor de huurder om het huurcontract eenzijdig op te zeggen. Beide partijen blijven in principe gehouden aan de verplichtingen van de overeenkomst.

Heeft u nog vragen in verband met uw huurinkomsten of uw pand? Neem gerust contact met ons op en we beantwoorden met plezier uw vragen.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons