Verhuren

Hoe zet ik mijn huurder aan de deur?

Wanneer je als verhuurder vaststelt dat je huurder je pand niet goed onderhoudt of zijn verplichtingen niet nakomt, wil je de huurder misschien wel aan de deur zetten. Zo’n uithuiszetting kan niet zomaar. Toch wil dat niet zeggen dat de huurder zich alles kan permitteren en dat jij machteloos staat. We zetten jouw rechten en plichten, en die van je huurder, even op een rijtje.

Hoe zet ik huurder aan de deur

Verplichtingen van de huurder

Als verhuurder kan je niet zomaar het initiatief nemen om de huurder uit het pand te zetten. Daar heb je een geldige reden voor nodig. Een daarvan kan zijn dat de huur niet stipt betaald wordt, een andere dat de woning niet goed onderhouden wordt. Dit zijn twee belangrijke verplichtingen van de huurder. Worden die niet nageleefd, dan kan je als verhuurder naar de vrederechter stappen.

Wanneer stap ik naar de vrederechter?

Huurachterstand is gemakkelijk aan te tonen en is al rechtsgeldig wanneer die 1 maand niet betaald wordt. In de praktijk wordt pas na 2 of 3 maanden huurachterstand naar de vrederechter gegaan. Moeilijker is het wanneer je huurder het pand verwaarloost. In overleg en in aanwezigheid van de huurder heb je als eigenaar wel het recht om je pand te bezoeken. Ook als je zelf de huurovereenkomst correct opzegt en de huurder de woning niet wil verlaten, is een tussenkomst van de rechter en de gerechtsdeurwaarder nodig.

Is tussenkomst van het gerecht nodig?

De hele juridische procedure duurt al snel enkele weken tot maanden en kost veel geld. En voor die kosten draai je meestal zelf op aangezien het de huurder vaak aan financiële middelen ontbreekt. Toch heb je een vrederechter nodig als je je huurder om bovenstaande redenen uit het pand wil zetten. Je huurder zomaar, zonder geldige reden op straat zetten is not done. Ook juridisch loop je dan zeer veel risico.

Zelf de huurovereenkomst opzeggen

Volgens het Vlaams Woninghuurdecreet kan je om 3 geldige redenen zelf de huur opzeggen. Dit geldt voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

1. Jij of je familie gaat er wonen

Wil je zelf in het pand wonen of trekt een familielid (kinderen, kleinkinderen, grootouders, broers en zussen en hun kinderen, nonkels en tantes) in? Dan kan je de huurovereenkomst zelf opzeggen. De huurder krijgt dan 6 maanden de tijd om een nieuwe woonst te zoeken. Zet je het contract stop in de eerste 3 jaar van de overeenkomst, dan kan enkel jij er gaan wonen. Na die 3 jaar kan je ook opzeggen om je familie of kinderen er te laten intrekken.

Let op: de huurder kan een bewijs van het verwantschap vragen. Dat moet je voorleggen binnen de 2 maanden. Jij of je familielid moeten ook binnen het jaar na de opzegtermijn in de woning intrekken en er minstens 2 jaar onafgebroken gedomicilieerd staan. Is dit niet het geval, dan kan de huurder een schadevergoeding vragen.

2. Je plant grondige renovatiewerken

Staan er ingrijpende verbouwingen of een renovatie op het programma, dan kan je het huurcontract ook opzeggen. De prijs van de werken moet wel minstens 3 jaar huur bedragen en de huurder moet 6 maanden de tijd krijgen om iets anders te zoeken. De werken moeten starten binnen de 6 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn en binnen de 24 maanden gedaan zijn.

3. Je hebt geen reden: opzeg zonder motief

Heb je geen specifieke reden om je huurder aan de deur te zetten? Ook dan kan je de huurovereenkomst verbreken na 3 of 6 jaar huren. Hier is wel een vergoeding aan verbonden. Zeg je op na 3 jaar, dan betaal je 9 maanden huur. Gebeurt dit na 6 jaar, gaat het om 6 maanden huur. In beide gevallen geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Een beroep doen op professionals die je alle kopzorgen en papierwerk uit handen nemen? Wil je betrouwbare experts inschakelen om eventuele juridische procedures op te volgen? Contacteer Estero voor de voordelen en mogelijkheden van rentmeesterschap.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons