Verhuren

Wie betaalt schade aan een huurwoning?

“Hallo, ik heb bleekwater gemorst op het parket en de vlekken gaan niet weg.” Het is een boodschap die je als verhuurder liever niet hoort. Schade aan je eigendom is nooit leuk, het is dan ook belangrijk om goed te weten wie welke schade betaalt. De wetten hierrond zijn duidelijk. Correcte huurcontracten en goede afspraken met je huurder zijn essentieel. Een rentmeester helpt jou bij al deze zaken.

Beschadigde vloeren of tapijten, gaten in muren, waterschade, beschadigde of verkeerd gemanipuleerde apparaten en verstopte afvoeren: schade door de huurder veroorzaakt, betaalt de huurder zelf. Zo eenvoudig is het. Daarnaast is de huurder ook verplicht het pand schoon te maken en voor het onderhoud van gasboilers, open haarden, rookmelders, kapotte lampen, zekeringen of schakelaars, sloten en deurklinken in te staan.

Wil een huurder ten slotte schilderwerken of kleine werkzaamheden uitvoeren in het pand, dan moet hij hiervoor toestemming vragen aan de eigenaar. Anders kan de verhuurder vragen om de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen. De verhuurder kan de kosten van reparaties inhouden op de waarborg van de huurder voor niet-herstelde schade aan het einde van de huurperiode.

Slijtage, overmacht en dringende herstellingen

Alle herstellingswerken zijn normaal gezien voor de rekening van de verhuurder. Zeker wanneer het gaat om herstellingen die nodig zijn door de ouderdom van het pand of door overmacht. De huurder moet de eigenaar wel informeren over de nodige werken, anders draait hij zelf op voor de schade. Ook als een huurder apparaten verkeerd gebruikt, slecht onderhoudt of niet periodiek laat nakijken, worden de kosten aan hem aangerekend.

De verhuurder staat wel in voor de vervanging van een defecte verwarmingsketel, condens tussen de ramen, een versleten kraan. Buiten de woning vallen stormschade, een lekkend dak of herstellingen waar de huurder niet met een gewone ladder bij kan onder de bevoegdheid van de verhuurder.

Wat met dringende of grote reparaties

Sommige herstellingen kunnen niet wachten tot het einde van een huurovereenkomst, zelfs als dit tot hinder leidt of als het pand tijdelijk onbewoonbaar wordt. De huurder moet hier wel altijd mee instemmen. In sommige gevallen wordt de huurprijs verminderd tijdens de duur van de herstellingen of als de herstellingen een ernstige impact op het wooncomfort hebben. Bij zeer ingrijpende herstellingen kunnen beide partijen ervoor kiezen het huurcontract stop te zetten.

Kosten voor huurders

  • Schade aan vloeren, tapijten, tegels
  • Gaten in muren, vlekken op muren
  • Gebroken ramen en spiegels
  • Schade aan apparaten door verkeerd onderhoud, foute manipulaties of te weinig periodiek nazicht
  • Vervangen van lampen, batterijen rookmelders, …

Kosten voor verhuurders

  • Vervangen door ouderdom
  • Schade door overmacht: overstroming, stormschade, …
  • Vervangen van kapotte, verouderde installaties

Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Schakel Estero in als hulplijn bij huurschade.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons