Verhuren

Mag ik mijn huurprijs dit jaar indexeren?

De huurprijzen van woningen en appartementen met een hoog energieverbruik worden van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 niet of slechts beperkt geïndexeerd. Een enigszins begrijpelijke maatregel in deze energiecrisis, maar wel één met aanzienlijke administratieve gevolgen. Logisch dus dat heel wat verhuurders zich vragen stellen. Snel schakelen, het is een eigenschap die je moet bezitten als rentmeester. Daarom beantwoorden we de meest prangende vragen.

Wie mag indexeren en wie niet?

De maatregel van de Vlaamse regering om de huurindexatie te beperken wordt toegepast op alle woninghuurcontracten die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet en de Woninghuurwet. In hoeverre je de huurprijs mag indexeren hangt af van het EPC-label van je woning.

  • EPC A+, A, B en C: maximaal 100 % indexeren
  • EPC D: maximaal 50 % indexeren
  • EPC E en F: niet indexeren

Concreet zouden, volgens cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, 26,24 % van de verhuurde appartementen en 53,86 % van de eengezinswoningen een label D, E of F hebben en hier dus invloed van ondervinden.

Mijn woning heeft geen EPC

Geen EPC, geen indexatie. Laat je als verhuurder alsnog een EPC opmaken, dan mag je al dan niet indexeren, afhankelijk van het label op dat attest.

Mijn EPC heeft nog geen label

Dateert je EPC nog van voor 2019, dan heeft het nog geen label. Kijk in dat geval naar het EPC-kengetal (kWh/m²). Dat ziet er als volgt uit:

  • Energiescore tot en met 300 kWh/m²: maximaal 100 % indexeren
  • Energiescore tussen 301 kWh/m² en 400 kWh/m²: maximaal 50 % indexeren
  • Energiescore hoger dan 400 kWh/m²: niet indexeren

Liet je intussen de woning renoveren? Vraag dan een nieuw EPC aan, want je energiescore zal waarschijnlijk lager liggen. Liet je een EPC opstellen voor 1 oktober 2012? Dan is je EPC niet meer geldig en mag je dus niet indexeren. Tenzij je een nieuw EPC aanvraagt natuurlijk.

Wanneer mag ik de huur indexeren?

De maatregel loopt tot 30 september 2023, daarna mag je opnieuw volledig indexeren. Ook wanneer je een EPC-label D, E of F hebt. Wie een woning in die energieklasse verhuurt zal de verloren indexatie van 2022-2023 niet kunnen inhalen. Er wordt dan ook een correctiefactor toegevoegd aan de indexatieformule. Die correctie ziet er anders uit voor EPC D, dan voor een EPC E of F.

Zal de indexatie gecontroleerd worden?

De overheid zal geen controleurs op pad sturen aangezien dit een contract is tussen een huurder en een verhuurder. Je huurder kan wel weigeren de index te betalen, tenzij je een EPC voorlegt die de indexering rechtvaardigt. Kom je in aanmerking om de huurprijs te verhogen? Meld dan in je indexbrief welk EPC-label de woning heeft en voeg een kopie van het attest toe.

Twijfel je of je de huurprijs van jouw woning mag indexeren? Wil je een nieuw EPC laten opmaken? Rentmeester Estero begeleidt je in het volledige verhuurtraject. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons