Verhuren

Herstellingen in een huurwoning, wie betaalt wat?

Ook aan een huurwoning zijn kosten verbonden voor beide partijen. Waar je huurder de woning goed moet onderhouden, neem jij als verhuurder de kosten voor herstellingen op jou. Zo hoeft de huurder niet op te draaien voor een kapotte verwarming of het vervangen van een rookmelder. Of toch niet?

Herstellingen huurwoning

Algemene regels

Alle herstellingswerken zijn normaal gezien voor de rekening van de verhuurder. Zeker wanneer het gaat om herstellingen die nodig zijn door de ouderdom van het pand of door overmacht. De huurder moet de eigenaar wel inlichten over de nodige werken. Doet hij dit niet, dan draait hij zelf voor de schade op. De huurder is ook verantwoordelijk wanneer hij in de woning iets verkeerd gebruikt of slecht onderhoudt, zoals bijvoorbeeld een boiler of sanitair.

De huurder betaalt ook voor kleine herstellingen. De werken moeten uitgevoerd worden door een professional. Van deze herstellingen bestaat een officiële lijst, vastgelegd in het Vlaams Woninghuurdecreet. Deze lijst bestaat uit werken aan de binnenzijde en werken aan de buitenzijde van de woning. Staat een bepaalde herstelling niet op de lijst, dan gelden de regels die hierboven beschreven staan.

Binnenin de woning

Deuren, vloeren, muren, verwarmingsketel, radiatoren, ventilatiesysteem, rookmelders, … Het onderhoud en de herstelling ervan zijn ten laste van de huurder. Technische installaties moeten periodiek nagekeken worden en onderhouden worden volgens de instructies van de fabrikant. Maar ook algemeen onderhoud zoals het verwijderen van kalkaanslag in de douche hoort in dit lijstje thuis. De verhuurder betaalt voor de vervanging van een defecte verwarmingsketel, condens tussen de ramen, een versleten kraan, …

Buiten de woning

De tuin onderhouden, afvoerroosters en de dakgoot vrijmaken, gebroken glas vervangen, sloten oliën, de septische put en regenwaterput ruimen, … Al deze herstellingen zijn voor de huurder zijn rekening. De verhuurder draait bijvoorbeeld op voor het vervangen van een tuinpoort door ouderdom of stormschade, een lek in het dak, een haperende deur, maar ook voor herstellingen waar de huurder niet met een gewone ladder bij kan.

Dringende herstellingen

Soms zijn ook dringende herstellingen nodig. Deze kunnen niet wachten tot het einde van een huurovereenkomst. Hier moet de huurder steeds mee instemmen, ook als dit tot hinder kan leiden of het pand tijdelijk onbewoonbaar wordt. Duren deze herstellingen meer dan 30 dagen, dan wordt de huurprijs verminderd in functie van de duur en de grootte van de geleden hinder. Zijn de herstellingen zo ingrijpend dat wonen onmogelijk wordt? Dan kan je er als huurder ook voor kiezen om het huurcontract stop te zetten.

Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Doe dan een beroep op een rentmeester. Die kent de kneepjes van het vak en ontzorgt je volledig. Contacteer Estero.

Onze kennisbank

We delen graag onze expertise

Onze kennisbank
Contacteer ons

Een specifieke vraag?

Contacteer ons