Privaat beheer

Uw vastgoed is in goede handen

U beschikt over één opbrengsteigendom of meerdere panden, vertrouw op de vakkennis en ervaring van Estero om uw vastgoed te beheren. Estero biedt u namelijk een dienstverlening op maat waarbij elk aspect van het beheer op ons genomen wordt. Zo hoeft u zich nergens zorgen over te maken, wij treden op in uw plaats en voor uw rekening.

Onze ervaring bespaart u tijd en moeite

Een telefoontje van de huurder om 23u, een technische defect of een dringende herstelling, wij zijn op elk moment van de dag het aanspreekpunt van uw huurder(s). Bovendien beschikken wij over de nodige kennis om de kosten aan de juiste partij toe te wijzen.

U blijft op de hoogte

U woont om de hoek of duizend kilometer verwijderd van ons? Wij houden u via verschillende kanalen op de hoogte. Zo zal u aan de hand van een maandelijkse rapportering geïnformeerd worden over de ontvangen huurgelden en de gemaakte kosten. Daarbij mag u rekenen op een update over lopende dossiers, uitgevoerde werken, etc..
Via een persoonlijke online account kunt u altijd uw rapporten en documenten bekijken en opslaan.

Maandelijkse commissie

De vergoeding voor onze dienstverlening wordt berekend aan de hand van een maandelijkse commissie op de huurgelden. Op het eerste zicht lijkt deze commissie een kost voor u, maar wij garanderen u dat u snel zal merken dat dankzij onze dagelijkse opvolging van uw vastgoed u meer geld en tijd zal winnen dan dat het u effectief zal kosten. Meerdere eigenaars en investeerders hebben reeds aan ons het vertrouwen gegeven om hun vastgoed te beheren en hun rendement te maximaliseren. Contacteer ons, dan praten we graag verder.

Onze aanpak

Ervaar de meerwaarde van onze persoonlijke en professionele aanpak. We beschouwen uw vastgoed als dat van ons, wat resulteert in de nodige passie bij de uitvoering van het dagelijks beheer. Concreet vertaalt onze aanpak zich in vier luiken: een administratief, financieel, juridisch en technisch luik.

Bij het verhuren van vastgoed komt er nogal wat administratie kijken. Denk maar aan het opvragen en opvolgen van de onderhoudsattesten verwarmingsinstallatie, de huurdersaansprakelijkheid –en brandverzekering, briefwisseling met de huurder(s), behandelen van schadegevallen, etc..
Door het administratief beheer uit handen te geven, bespaart u zich veel tijd en moeite. Estero houdt de volledige huuradministratie nauwkeurig bij en zorgt ervoor dat alle administratieve documenten via uw persoonlijke login bekeken kunnen worden.

Wat doet Estero administratief voor u:

Estero neemt het beheer van A tot Z op zich en zorgt dat de huurders zich aan hun maandelijkse betalingsverplichtingen houden. Wij verzorgen de registratie, de opvolging en verwerking van alle in –en uitgaande betalingen voor u. Over incasso’s hoeft u zich het hoofd niet te breken. Estero neemt die taak graag van u over en zal bij laattijdige betalingen de nodige stappen ondernemen.

Wat doet Estero financieel voor u:

Is er sprake van wanbetaling dan schakelen we onze juridische partners in. In samenspraak met de aangestelde advocaat zullen wij de gerechtsdossiers strikt opvolgen. Op regelmatige basis, en ten minste maandelijks, zal er een verslag over deze opvolging aan u bezorgd worden.

Veranderingen in wet- en regelgeving rond vastgoed volgen wij op de voet. Indien het consequenties heeft voor de panden die wij in beheer hebben, informeren en adviseren wij u hier over om te zorgen dat ook uw vastgoed voldoet aan de laatste wet -en regelgeving.

Wat doet Estero juridisch voor u:

Het technisch beheer start voor ons met het organiseren van regelmatige controles van uw vastgoed. Zo zal er een begin –en eindinspectie georganiseerd worden. Door het volgen van de staat van onderhoud van uw pand, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

Daarnaast kunnen uw huurders voor elk klein onderhoud, lekkagemeldingen, elektrische storingen, etc. bij ons terecht. Elk probleem kan aan ons worden gemeld en wij zorgen voor een passende actie.

Afhankelijk van het type probleem en de gemaakte afspraken zullen onderstaande acties ondernomen worden:

1. Voorbereiding

Na een bezoek ter plaatse worden de uit te voeren werken door ons omschreven in een bestek. Dit bestek wordt ter goedkeuring aan u verzonden. Eventuele opmerkingen worden verwerkt waarna wij diverse leveranciers aanschrijven om een offerte op te stellen.

2. Leverancierskeuze

Wij beschikken over een vast aantal leveranciers die een kwaliteit leveren waar wij achter kunnen staan. Indien u bepaalde werken door een eigen leverancier wil laten uitvoeren, is dit uiteraard ook mogelijk.

3. Offertebeoordeling

De binnengekomen offertes worden door ons onderling vergeleken en beoordeeld. Niet alleen op de prijs, maar ook de voorwaarden en of de offerte conform aanvraag is. De beoordeling van de offertes wordt in een overzichtelijke tabel verwerkt zodat de onderlinge prijzen duidelijk zichtbaar zijn. Wij brengen hierbij een advies uit wat voortkomt uit de beoordeling van de offertes.

4. Werkvoorbereiding

De gekozen leverancier wordt op de hoogte gebracht en er wordt een planning opgesteld voor de uit te voeren werken. Ook bezorgen wij een brief aan alle bewoners om hen te informeren over de aanstaande werkzaamheden.

5. Uitvoering

Als met de werkzaamheden begonnen wordt komen wij tijdens de uitvoering langs om de werken te controleren en te beoordelen.

6. Oplevering

Nadat de werkzaamheden afgerond zijn wordt er een eindcontrole van de uitgevoerde werken ingepland.

Wilt u ook uw vastgoedbeheer uit handen geven?

Contacteer ons voor al uw vragen, we helpen u graag verder!

Contacteer ons